Veel gestelde vragen

Kan ik zomaar een afspraak bij Mondzorgpraktijk De Schans maken?

Ja, sinds 23 mei 2006 heeft u geen verwijzing van de tandarts nodig. U kunt rechtstreeks een afspraak maken, dat biedt veel voordelen. Zo kunt u zelf kiezen door welke mondhygiënist u behandeld wil worden. Natuurlijk blijft het mogelijk dat u het advies krijgt van de tandarts om naar de mondhygiënist te gaan.

Worden de kosten vergoed door mijn verzekeraar?

Het hangt af van zowel uw verzekeraar als van uw pakket of u de kosten vergoed krijgt. U kunt het beste voorafgaande aan de behandeling bij u verzekeraar informeren wat u precies vergoed krijgt. Voorafgaande aan de behandeling wordt het behandelplan en de kosten met u besproken. Op deze manier weet u precies waar u aan toe bent.

Wat is een mondhygiënist?

Een mondhygiënist is een op HBO-opgeleide paramedicus, werkzaam binnen de mondzorg.

Het beroep mondhygiënist is geregeld in de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG).

De Wet BIG is een kwaliteitswet en heeft tot doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken. Deze wet beschermt tevens de patiënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door beroepsbeoefenaren. De bevoegdheden van de mondhygiënist staan beschreven in de artikel 17 van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) horende bij de wet BIG. De volledige tekst van de AMvB kunt u vinden op de website van de NVM. (www.mondhygienisten.nl)

De titel “mondhygiënist” is een beschermde titel en mag alleen gevoerd worden door diegene die in het bezit is van het diploma mondhygiënist. Het diploma wordt verkregen na het met goed resultaat afronden van de HBO-opleiding. De opleidingseisen zijn vastgelegd in de wet.